Ranking U15 Filles

Veuillez tenir compte du fait que le choix de la sélection définitive revient au responsable de CPLJ de l'inter-province

-32Total
ANTOINE(u13)
184669
LENAJ.C.BUSHIDO SAIVE xxxxxxxxxxxxxx8x8
-36Total
ELMEKKI(u13)
159796
CELIAJ.C.DOJO LIEGEOIS xxxxxxxxxxxxx1111x22
STERNON
173218
CAMILLEJ.C.ANDRIMONT xxxxxxxxxxxxx8xx8
-40Total
RENSONNET
172756
EMMAROYAL J.C .KODOKAN SPADOIS xxxxxxxxxxxxx88x16
STERNON
173218
CAMILLEJ.C.ANDRIMONT xxxxxxxxxxxxxx11x11
RUTTEN(u13)
187449
LOUISEJUDO NEUPRE WALLONIE xxxxxxxxxxxxx1xx1
-44Total
MOLLERS
177025
MORGANEJ.C.PLOMBIERESxxxxxxxxxxxxxx11x11
SOHET(u13)
176029
LOUJUDO NEUPRE WALLONIE xxxxxxxxxxxxxx11x11
NICOLAI
186424
MARIONR.J.C. LAMBERMONT PEPINSTER ETxxxxxxxxxxxxx18x9
RUTTEN(u13)
187449
LOUISEJUDO NEUPRE WALLONIE xxxxxxxxxxxxxx8x8
NOEL(u13)
159186
AGATHEROYAL J.C. VISETOIS xxxxxxxxxxxxx11x2
-48Total
OROUSBIEV(u13)
175965
ASA SABINAJ.C.PLOMBIERESxxxxxxxxxxxxx811x19
DAVID
169617
ANAISJ.C. BORLEZxxxxxxxxxxxxx111x12
HERBILLON
168494
MARINEJUDO NEUPRE WALLONIE xxxxxxxxxxxxx4xx4
-52Total
HERBILLON
168494
MARINEJUDO NEUPRE WALLONIE xxxxxxxxxxxxxx11x11
BOHET
170492
SABRINAJ.C.ANDRIMONT xxxxxxxxxxxxx18x9
BRIOU(u13)
182452
ADELEJ.C.LINCENTxxxxxxxxxxxxxx8x8
DEGAND(u13)
181611
LOLAJUDO NEUPRE WALLONIE xxxxxxxxxxxxxx4x4
-57Total
BELOTTE
168134
LUCIEJ.C.VERLAINExxxxxxxxxxxxx411x15
LOFFET
162280
CAMILLEROYAL J.C. STAVELOT xxxxxxxxxxxxxx8x8
-63Total
HOUBEN
165461
CELIAROYAL J.C.BEYNOIS ET AM xxxxxxxxxxxxx811x19
ERRAKI(u13)
180562
MALAKJUDO TEAM HERMEExxxxxxxxxxxxx11xx11
+63Total
SCHEITLER
170653
FLORINEJ.C.LINCENTxxxxxxxxxxxxxx11x11
ANNALORO
161327
JAEVA ANNEJ.C.ANDRIMONT xxxxxxxxxxxxx1xx1