Ranking U15 Filles

Veuillez tenir compte du fait que le choix de la sélection définitive revient au responsable de CPLJ de l'inter-province

-32Total
ANTOINE(u13)
184669
LENAJ.C.BUSHIDO SAIVE xxxxxxxxxx811xxxx19
-36Total
ELMEKKI(u13)
159796
CELIAJ.C.DOJO LIEGEOIS xxxxxxxxx111111xxxx33
STERNON
173218
CAMILLEJ.C.ANDRIMONT xxxxxxxxx8xxxxxx8
-40Total
RENSONNET
172756
EMMAROYAL J.C .KODOKAN SPADOIS xxxxxxxxx88xxxxx16
STERNON
173218
CAMILLEJ.C.ANDRIMONT xxxxxxxxxx11xxxxx11
THYSSEN(u13)
188154
YURIKOJ.C.PLOMBIERESxxxxxxxxxxx4xxxx4
RUTTEN(u13)
187449
LOUISEJUDO NEUPRE WALLONIE xxxxxxxxx1xxxxxx1
-44Total
MOLLERS
177025
MORGANEJ.C.PLOMBIERESxxxxxxxxxx1111xxxx22
NICOLAI
186424
MARIONROYAL JUDO CLUB PEPINSTERxxxxxxxxx184xxxx13
SOHET(u13)
176029
LOUJUDO NEUPRE WALLONIE xxxxxxxxxx11xxxxx11
RENSONNET
172756
EMMAROYAL J.C .KODOKAN SPADOIS xxxxxxxxxxx8xxxx8
RUTTEN(u13)
187449
LOUISEJUDO NEUPRE WALLONIE xxxxxxxxxx8xxxxx8
NOEL(u13)
159186
AGATHEROYAL J.C. VISETOIS xxxxxxxxx11xxxxx2
-48Total
OROUSBIEV(u13)
175965
ASA SABINAJ.C.PLOMBIERESxxxxxxxxx81111xxxx30
DAVID
169617
ANAISJ.C. BORLEZxxxxxxxxx111xxxxx12
HERBILLON
168494
MARINEJ.C.DOJO LIEGEOIS xxxxxxxxx4xxxxxx4
-52Total
BOHET
170492
SABRINAJ.C.ANDRIMONT xxxxxxxxx1811xxxx20
HERBILLON
168494
MARINEJ.C.DOJO LIEGEOIS xxxxxxxxxx11xxxxx11
BRIOU(u13)
182452
ADELEJ.C.LINCENTxxxxxxxxxx8xxxxx8
DAVID
169617
ANAISJ.C. BORLEZxxxxxxxxxxx8xxxx8
L HOOST(u13)
175205
ZOEJ.C.LINCENTxxxxxxxxxxx8xxxx8
BELOTTE
168134
LUCIEJ.C.VERLAINExxxxxxxxxxx4xxxx4
DEGAND(u13)
181611
LOLAJUDO NEUPRE WALLONIE xxxxxxxxxx4xxxxx4
MASSET
168193
LAURINEROYAL J.C. VISETOIS xxxxxxxxxxx1xxxx1
-57Total
BELOTTE
168134
LUCIEJ.C.VERLAINExxxxxxxxx411x3xxx18
LOFFET
162280
CAMILLEROYAL J.C. STAVELOT xxxxxxxxxx8xxxxx8
-63Total
HOUBEN
165461
CELIAROYAL J.C.BEYNOIS ET AM xxxxxxxxx811xxxxx19
ERRAKI(u13)
180562
MALAKJUDO TEAM HERMEExxxxxxxxx11xxxxxx11
+63Total
SCHEITLER
170653
FLORINEJ.C.LINCENTxxxxxxxxxx1111xxxx22
HOCQUET
158715
AMANDINEJ.C. BORLEZxxxxxxxxxxx8xxxx8
ANNALORO
161327
JAEVA ANNEJ.C.ANDRIMONT xxxxxxxxx1xxxxxx1