Ranking U15 Filles

Veuillez tenir compte du fait que le choix de la sélection définitive revient au responsable de CPLJ de l'inter-province

-32Total
ANTOINE(u13)
184669
LENAJ.C.BUSHIDO SAIVE xxxxxxxxxxx811xxx19
-36Total
ELMEKKI(u13)
159796
CELIAJ.C.DOJO LIEGEOIS xxxxxxxxxx111111xxx33
STERNON
173218
CAMILLEJ.C.ANDRIMONT xxxxxxxxxx8xxxxx8
-40Total
RENSONNET
172756
EMMAROYAL J.C .KODOKAN SPADOIS xxxxxxxxxx88xxxx16
STERNON
173218
CAMILLEJ.C.ANDRIMONT xxxxxxxxxxx11xxxx11
THYSSEN(u13)
188154
YURIKOJ.C.PLOMBIERESxxxxxxxxxxxx4xxx4
RUTTEN(u13)
187449
LOUISEJUDO NEUPRE WALLONIE xxxxxxxxxx1xxxxx1
-44Total
MOLLERS
177025
MORGANEJ.C.PLOMBIERESxxxxxxxxxxx1111xxx22
NICOLAI
186424
MARIONR.J.C. LAMBERMONT PEPINSTER ETxxxxxxxxxx184xxx13
SOHET(u13)
176029
LOUJUDO NEUPRE WALLONIE xxxxxxxxxxx11xxxx11
RENSONNET
172756
EMMAROYAL J.C .KODOKAN SPADOIS xxxxxxxxxxxx8xxx8
RUTTEN(u13)
187449
LOUISEJUDO NEUPRE WALLONIE xxxxxxxxxxx8xxxx8
NOEL(u13)
159186
AGATHEROYAL J.C. VISETOIS xxxxxxxxxx11xxxx2
-48Total
OROUSBIEV(u13)
175965
ASA SABINAJ.C.PLOMBIERESxxxxxxxxxx81111xxx30
DAVID
169617
ANAISJ.C. BORLEZxxxxxxxxxx111xxxx12
HERBILLON
168494
MARINEJUDO NEUPRE WALLONIE xxxxxxxxxx4xxxxx4
-52Total
BOHET
170492
SABRINAJ.C.ANDRIMONT xxxxxxxxxx1811xxx20
HERBILLON
168494
MARINEJUDO NEUPRE WALLONIE xxxxxxxxxxx11xxxx11
BRIOU(u13)
182452
ADELEJ.C.LINCENTxxxxxxxxxxx8xxxx8
DAVID
169617
ANAISJ.C. BORLEZxxxxxxxxxxxx8xxx8
L HOOST(u13)
175205
ZOEJ.C.LINCENTxxxxxxxxxxxx8xxx8
BELOTTE
168134
LUCIEJ.C.VERLAINExxxxxxxxxxxx4xxx4
DEGAND(u13)
181611
LOLAJUDO NEUPRE WALLONIE xxxxxxxxxxx4xxxx4
MASSET
168193
LAURINEROYAL J.C. VISETOIS xxxxxxxxxxxx1xxx1
-57Total
BELOTTE
168134
LUCIEJ.C.VERLAINExxxxxxxxxx411x3xx18
LOFFET
162280
CAMILLEROYAL J.C. STAVELOT xxxxxxxxxxx8xxxx8
-63Total
HOUBEN
165461
CELIAROYAL J.C.BEYNOIS ET AM xxxxxxxxxx811xxxx19
ERRAKI(u13)
180562
MALAKJUDO TEAM HERMEExxxxxxxxxx11xxxxx11
+63Total
SCHEITLER
170653
FLORINEJ.C.LINCENTxxxxxxxxxxx1111xxx22
HOCQUET
158715
AMANDINEJ.C. BORLEZxxxxxxxxxxxx8xxx8
ANNALORO
161327
JAEVA ANNEJ.C.ANDRIMONT xxxxxxxxxx1xxxxx1